Corau

Côr Siambr

Annogwn holl gantorion rhwng 12-25 mlwydd oed i ddod yn aelod o Gôr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias.

Ffurfiwyd y Côr yn 2008 er mwyn rhoi cyfle i gantorion ifanc, lleol i ddatblygu sgiliau sain clust a chanu ar yr olwg gyntaf yn ogystal â chynnig cyfleoedd i ddysgu repertoire clasurol yn yr ieithoedd gwreiddiol. Mae’r Côr wedi cyflawni amryw o berfformiadau llwyddiannus, gyda rhai aelodau wedi mynd ymlaen i ganu gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Opera Ieuenctid WNO ac i astudio mewn Colegau Cerdd ac adrannau Cerdd mewn Prifysgolion. Mae rhai o berfformiadau uchelgeisiol a llwyddiannus y Côr yn cynnwys Bach Magnificat, Handel Zadok the Priest a Fauré Cantique de Jean Racine.

Ceir amryw o gyfleoedd perfformio drwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys cyfleoedd i gydweithio ag offerynnwyr proffiesiynol a cherddorfeydd. Mae’r Côr yn cwrdd yn wythnosol yn Galeri Caernarfon dan arweiniad ddwyieithog y gantores a thiwtor llais proffesiynol Jenny Pearson.

Daw’r cerddorion o ardal Gogledd Cymru, a chroesawir aelodau newydd.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu os hoffech ddod yn aelod o’r Côr Siambr.

Côr Lleisiau Cymysg

Ffirfiwyd y Côr Lleisiau Cymysg yn Nhachwedd 2014 gan ddarparu cyfleoedd i drigolion lleol ganu dan arweiniad Geraint Roberts.

Mae gan Geraint brofiad helaeth, gan iddo arwain Côr Meibion Trelawnyd yn llwyddiannus rhwng 1981 – 2015. Mae hefyd wedi cael ei wahodd ar draws y byd fel arweinydd gwadd; gan gynnwys lleoliadau drwy gydol y DU, Ewrop, America ac Awstralia.

Rhoddodd y Côr eu perfformiad cyhoeddus cyntaf yn Chwefror 2015 mewn digwyddiad i gefnogi Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias ym Modorgan, Sir Fôn. Yn barod, meant yn awyddus ac yn edrych ymlaen at berfformio eto yn y dyfodol!

Mae’r Côr yn cyfarfod rhwng 1-3yp yn Galeri Caernarfon ar brynhawniau Iau, gyda thoriad am baned a sgwrs am 2 o’r gloch. Croesawir aelodau newydd; boed yn derbyn gwersi yn Canolfan Gerdd William Mathias neu beidio, i ddod ynghyd i ganu, i gymdeithasu a mwynhau bod yn aelod o’r Côr arbennig yma. Dim clyweliadau i aelodau newydd.

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach ac am ddyddiadau’r ymarferion.