Cyfeillion CGWM

Ymunwch â’r Cyfeillion heddiw i gefnogi gwaith y Ganolfan Gerdd gyffrous hon! 

Mae aelodaeth o’r Cyfeillion yn darparu cyswllt gwerthfawr rhwng y Ganolfan Gerdd â’r Gymuned. Mae elusen y Cyfeillion yn darparu cymorth ariannol allweddol i’r Ganolfan Gerdd trwy gyfrwng grantiau rheolaidd, ac yn cefnogi’r myfyrwyr yn uniongyrchol trwy gyfrwng y gronfa bwrsari a Chronfa Offerynnau Mary Costello. Mae maint y gefnogaeth y gall y Cyfeillion ei gynnig yn llwyr ddibynol ar nifer yr aelodau. Yn flynyddol , mae’r Cyfeillion yn cyfrannu bron i ddeng mil o bunnau a godir trwy gyfrwng tâl aelodaeth, rhoddion, digwyddiadau codi arian a rhoddion gan ymddiriedolaethau eraill. Ers ei sefyldu yn 1997, mae’r Cyfeillion wedi cyfrannu dros £85,000 i’r Ganolfan.

Yn flynyddol, mae’r Cyfeillion yn trefnu rhaglen o weithgareddau yn cynnwys ymweliadau i leoliadau arbennig megis Neuadd Bridgewater, Manceinion; perfformiadau gan fyfyrwyr, artistiad blaenllaw a grwpiau cerdd mewn lleoliadau arbennig yn yr ardal a digwyddiadau cymdeithasol eraill.

Mae’r Cyfeillion hefyd yn cefnogi perfformiadau y myfyrwyr yn arbennig yn Galeri, ac yn cynnig cymorth ymarferol i’r Ganolfan trwy stiwardio mewn digwyddiadau.

Trwy ymuno efo’r Cyfeillion, gallwch ein cynorthwyo i wireddu breuddwydion a dyheadau pobl ifanc – boed hynny’n roi cynnig ar chwarae’r drymiau neu anelu at fod yn ganwr opera rhyngwladol!

Y Gronfa Bwrsari

Yn 2007 sefydlodd y Cyfeillion gronfa bwrsari i gynorthwyo pobl ifanc talentog gyda chostau eu gwersi a chyrsiau cerdd yn y Ganolfan. Ers ei sefydlu, mae’r gronfa wedi cynnig bwrsariaethau gwerth dros £20,000 i dros 50 o fyfyrwyr.

Mae’r cynllun bwrsari yn costio oddeutu £4,000 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae angen dirfawr am ragor o arian. Os oes modd i chi gefnogi’r cynllun mewn unrhyw ffordd, trwy wneud rhodd, trefnu i adael arian i’r gronfa neu trwy awgrymu noddwyr posibl, cysylltwch efo’r trysorydd neu’r cadeirydd os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais.