Dinbych a Rhuthun

Cymerodd Canolfan Gerdd William Mathias gam i ehangu ei ddarpariaeth o addysg gerddorol yng Ngogledd Cymru drwy gychwyn darparu gwersi cerdd yn Ninbych o 2012, a chychwyn darparu gwersi yn Rhuthun yn 2017.

Mae gwersi offerynnol, llais a theori yn cael eu cynnal ar hyn o bryd yn Theatr Twm o’r Nant (Dinbych) a Capel Taernacl (Rhuthun) ar gyfer plant ac oedolion o bob oed a gallu gan dîm o diwtoriaid profiadol. Croesawir ymholiadau a cheisiadau i ddysgu amryw o offerynnau – ac rydym yn cynllunio i ddatblygu ein darpariaeth o wersi offerynnol yn Ninbych yn y dyfodol.

Cysylltwch â ni heddiw i gofrestru eich diddordeb ac i wneud cais am wersi yn Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych a Rhuthun.