Dod o Hyd i Ni

Caernarfon

Ar Droed

Mae ein Canolfan yng Nghaernarfon wedi ei leoli yn adeilad celfyddydol Galeri yn Noc Fictoria, sydd yn llai na thafliad carreg o furiau’r tref hynafol.

Trafnidiaeth Cyhoeddus

Yr orsaf drenau agosaf yw Orsaf Drenau Bangor, ac mae bysiau yn teithio’n gyson i Gaernarfon, gan gynnwys gwasanaeth fysiau rheolaidd o ganol y dref i Doc Fictoria. Gellir canfod yr amserlen fysiau ar wefan Traveline Cymru http://www.traveline-cymru.info/ http://www.traveline-cymru.info

Gyda Char

O’r A55 cymerwch gyffordd 10 a dilyn y A487 i Gaernarfon. Pan fyddwch yn dod i mewn i’r dref, cymerwch y troad cyntaf ar y gylchfan wrth ymyl Morrisons. Ar yr ail gylchfan cymerwch y trydydd troad gan ddilyn yr arwyddion i Doc Fictoria, trowch i’r chwith ar waelod y ffordd (chylchfan mini) ac fe welwch adeilad Galeri ar y dde.

Parcio

Mae parcio talu ac arddangos arhosiad byr ar gael o flaen yr adeilad Galeri ynghyd â meysydd parcio anabl. Mae meysydd parcio talu ac arddangos i’w gael hefyd gyferbyn â’r adeilad Galeri, ac ar waelod y ffordd is law i archfarchnad Morrisons (trowch i’r dde ar y gylchfan mini).

Dinbych

Ar Droed

Mae’r Ganolfan yn Ninbych wedi ei gartrefu yn Theatr Twm o’r Nant, sydd yng nghanol y dref. Mae wedi ei leoli ar Station Road sef y troad cyntaf i’r dde ar ôl y goleuadau wrth ddod i mewn i Ddinbych o gyfeiriad Ruthin, sef y troad cyn archfarchnad Lidl.

Trafnidiaeth Cyhoeddus

Mae gwasanaeth fysiau rheolaidd i mewn i’r dref gyda safle fysiau y tu allan i archfarchnad Lidl. Gellir canfod yr amserlen fysiau ar wefan Traveline Cymru http://www.traveline-cymru.info/ http://www.traveline-cymru.info/

Gyda Char

O’r A55 gadewch y ffordd sydd wedi ei farcio i Llanelwy, a pharhau drwy Llanelwy. Trowch i’r dde ar y gylchfan mini gan basio Ysgol Glan Clwyd. Parhewch drwy Trefnant, a byddwch yn dod at gylchfan mawr, cymerwch y 3ydd troad wedi ei farcio Dinbych. Trowch i’r dde ar y goleuadau tuag at canol y dref, cymerwch y tro cyntaf ar y dde (Station Road) sef y troad cyn archfarchnad Lidl. Fe welwch y theatr ar y chwith.

Parcio

Mae parcio anabl a pharcio cyfyngedig ar gael yn nhu blaen y theatr. Mae’n bosib parcio ar y stryd o flaen y theatr hefyd. Fel arall mae meysydd parcio ar gael gerllaw gan gynnwys Park Street (am ddim) a Post Office Lane (talu ac arddangos).

Rhuthun

Mae Capel Tabernacl, Rhuthun wedi ei leoli ar Stryd y Ffynnon, drws nesaf i Canolfan Neylor Leyland. Mae safle parcio talu ac arddangos wedi ei leoli ar y stryd gyferbyn i’r capel, ynghyd â pharcio cyfyngedig ar y stryd.