Swydd ar Gael: Canfod y Gân

Swydd ar Gael: Canfod y Gân

Rydym wedi sicrhau cyllid o gronfa ‘Spirit of 2012’ ar gyfer prosiect newydd cyffrous, Canfod y Gân, fydd yn dod â phobl sydd ag anableddau a phobl heb anabledd ynghyd i greu cerddoriaeth gyda’r nôd o wella lles a iechyd meddwl. Rydym yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a threfnus sydd â’r gallu i ysbrydoli eraill, i reoli’r prosiect.

Gwelwch y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y manylion llawn.Awdur

Gwydion Davies
Cychwynnodd Gwydion weithio i Ganolfan Gerdd William Mathias yn 2014, ac erbyn hyn mae'n gweithio yng nghanolfannau Caernarfon, Dinbych a Rhuthun. Astudiodd ei radd B.Mus a Meistr mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, gan gydweithio yn agos â CGWM. Fe ganolbwyntiodd ei draethawd hir ar bwysigrwydd cerddoriaeth yn ystod cyfnod plentyndod, gan ysgrifennu am ei brofiad o'r brosiect...

Erthyglau Perthnasol