Galwad am Werthuswyr Allanol

Galwad am Werthuswyr Allanol

Mae Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM) wedi derbyn nawdd gan Music Challenge Fund mudiad Spirit 2012 (www.spiritof2012.org.uk) er mwyn rhedeg prosiect ‘Canfod y Gân/Discover the Song’ dros dair blynedd. Bydd y prosiect yn dod ag unigolion sydd ag anableddau ac unigolion sydd heb anableddau ynghyd i gymryd rhan cyfartal mewn gweithgareddau cerddoriaeth cyson gyda’r nod o wella iechyd meddwl a llesiant.

Bydd CGWM yn gweithio mewn partneriaeth gyda thîm Anableddau Dysgu Cyngor Gwynedd a fydd yn cyfeirio unigolion gyda anableddau dysgu i’r prosiect.

Rydym eisiau derbyn ceisiadau gan werthuswyr allanol i weithio gyda ni drwy gydol y prosiect er mwyn :

  • casglu tystiolaeth o effaith y prosiect,
  • cynorthwyo wrth baratoi adroddiadau i’r noddwr.
  • cynorthwyo i rannu ein dysgu a’n canfyddiadau.

Gweler dolen i'r Tendr.Awdur

Gwydion Davies
Cychwynnodd Gwydion weithio i Ganolfan Gerdd William Mathias yn 2014, ac erbyn hyn mae'n gweithio yng nghanolfannau Caernarfon, Dinbych a Rhuthun. Astudiodd ei radd B.Mus a Meistr mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, gan gydweithio yn agos â CGWM. Fe ganolbwyntiodd ei draethawd hir ar bwysigrwydd cerddoriaeth yn ystod cyfnod plentyndod, gan ysgrifennu am ei brofiad o'r brosiect...

Erthyglau Perthnasol